PRIVATUMO POLITIKA

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Boutique Travel“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Boutique Travel“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 301555666, registruotos buveinės adresas Palangos g. 2-39, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.boutiquetravel.lt, el. paštas info@boutiquetravel.lt,  tel. +370 682 36628.

Kandidatų privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Kandidatų privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis).

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@boutiquetravel.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą[AG1] .

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiuo tikslu - darbuotojų atrankai į darbo vietą iki darbo sutarties sudarymo.

Darbuotojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisėtas Bendrovės interesas atrinkti tinkamiausią kandidatą (2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numeris; informacija apie kandidato į darbo vietą darbo patirtį (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir(ar) kvalifikacija); informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai); informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kuri pateikiama CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose; buvusių darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Iš esamo darbdavio šie asmens duomenys gali būti renkami tik kandidato sutikimu.

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis darbo paieškos internetinėmis platformomis, pateikdamas šią informaciją darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančiai bendrovei (įdarbinimo agentūrai etc.).

Kandidatų asmens duomenų saugojimo terminas: kandidatų į darbo vietą asmens duomenys saugomi iki atrankos pasibaigimo.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 682 36628 ar el. paštu info@boutiquetravel.lt. 

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis privatumo politikos nuostatomis.

 

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Privatumo politika atnaujinta 2023-10-16.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

Informacija apie duomenų valdytoją

UAB „Boutique Travel“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Boutique Travel“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 301555666, registruotos buveinės adresas Palangos g. 2-39, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.boutiquetravel.lt, el. paštas info@boutiquetravel.lt,  tel. +370 682 36628.

Kas yra slapukai, kaip jie veikia ir kaip juos pašalinti iš savo įrenginio?

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

Jums pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai. Kiti slapukai gali būti įdiegti tik Jūsų sutikimu, juos pasirinkus slapukų skydelyje.

Slapukų naudojimo metu surinktų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Savo sutikimą naudoti slapukus, galite atšaukti/pakeisti paspausdami mažą piktogramą apatiniame kairiajame interneto svetainės kampe arba pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei naudojate ne vieną naršyklę, turi slapukus pašalinti iš jų visų.

Slapukų tipai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis (pavyzdžiui, prieiga prie saugių interneto svetainės sričių);
 • Statistiniai/veikimą gerinantys slapukai – tai slapukai naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota;
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai,   kurie įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti interneto svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius.
 • Rinkodaros/reklaminiai slapukai – tai slapukai, kuriais fiksuojami apsilankymai interneto svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros/reklaminius slapukus surinkta informacija padeda Jums pateikti jį labiausiai dominančią reklamą. 

Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitas interneto svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Kiek laiko laikomi slapukai?
Slapuko laikymo jūsų įrenginiuose ir naršyklėse trukmė skiriasi. Slapuko naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal jūsų paskutinį apsilankymą interneto svetainėje. Kai baigiasi slapuko veikimo laikas, jis automatiškai pašalinamas. Visi mūsų slapukų naudojimo laikotarpiai nurodyti prie slapukų aprašymų.

Kaip galima pašalinti slapukus?
Lengva pašalinti slapukus, kuriuos priėmėte anksčiau. Šalinimo procedūra priklauso nuo naršyklės („Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ir kt.) ir naudojamo įrenginio (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio, asmeninio kompiuterio, „Mac“). Paprastai ji būna nuostatų lauke „Sauga ir privatumas“, tačiau kiekvienoje naršyklėje gali skirtis. Nurodykite, kurį įrenginį / naršyklę naudojate (spustelėkite atitinkamą nuorodą):

 • „Internet Explorer“
 • „Microsoft Edge“
 • „Mozilla Firefox“
 • „Google Chrome“
 • „Opera“
 • „Safari“
 • „Flash“ slapukai
 • „Apple“
 • „Android“
 • „Chrome“, „Android“

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus iš įrenginio, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Naudojamų slapukų pašalinimas gali turėti įtakos mūsų interneto svetainės veikimui ir/ar kai kuriems jos funkcionalumams.

 

Turite klausimų?
Jei turite pastabų ar klausimų maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@boutiquetravel.lt arba tel. +370 682 36628. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.